Konferencia na počesť László A. Aranya – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Konferencia na počesť László A. Aranya

Odborná konferencia pri príležitosti 40. výročia smrti všestranného vedca László A. Aranya sa zaoberala jeho jazykovednou, národopisnou, výskumno-organizačnou činnosťou a jeho občianskym zástojom. Súčasťou podujatia bola výstava o živote a diele vedca, ktorú otvoril riaditeľ Fórum inštitútu Károly Tóth, ako aj verejná prezentácia zborníka o diele László A. Aranya, ktorú vydal Fórum inštitút. Publikáciu uviedol Miklós Kontra, maďarský jazykovedec. Odbornú časť konferencie uviedol primátor Rožňavy Vladislav Laciak a akademik Jenő Kiss z Budapešti. Odborné hodnotenie činnosti L. Aranya prezentovali historik Attila Simon, jazykovedci Anna Sándor, Slavomír Ondrejovič a Ottó Vörös, historik László Bukovszky.

Dátum2007-10-26
Priestorové údajeRožňava, Mestský úrad, Slávnostná sieň
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorMesto Rožňava
OddelenieKonferencia na počesť László A. Aranya