Nacionálny populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nacionálny populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku

Medzinárodné kolokvium. Úvodné podujatie dvojročného projektu Challenging (National) Populism and Promoting Interehtnic Tolerance and Understanding in Slovakia. Budú predstavené čiastkové výsledky doterajšieho skúmania. Známi experti zo Slovenska i zahraničia budú diskutovať o problematike nacionálneho populizmu na Slovensku, pokúsia sa stanoviť jeho diagnózu a zasadiť ho do historického, politického a spoločenského kontextu, so zvláštnym zreteľom na vývoj slovensko-maďarských vzťahov.

Dátum2007-11-27
Priestorové údajeŠamorín, Parková 4, sídlo Fórum inštitútu,
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorRealizáciu projektu podporuje Open Society Institute.
OddelenieNacionálny populizmus a interetnické vzťahy na Slovensku