Spoločensko-ekonomický prieskum slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Spoločensko-ekonomický prieskum slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti

Odborná konferencia. Prezentácia výsledkov výskumu uskutočnenom v rámci projektu HUSKUA/05/02/117 Interreg.

Projekt bol realizovaný v rámci Programu Maďarsko-slovensko-ukrainské susedstvo, za spolufinancovania Európskej únie a Maďarskej republiky.

Dátum2008-06-11
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorCentrum regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied Výskumný ústav západného Maďarska (Győr), Fórum inštitút pre výskum menšín (Šamorín)
OddelenieSpoločensko-ekonomický prieskum slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti