Zasadnutie realizačného tímu projektu START – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Zasadnutie realizačného tímu projektu START

Zasadnutie realizačného tímu projektu sa uskutočnilo za účasti všetkých členov v Šamoríne. Vedúci projektu Štefan Hajdú oboznámil prítomných o uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a s jej prílohami. Koordinátorka projektu Mária Kulcsárová referovala o zmenách v projekte a členov oboznámila s plánom realizácie projektu. Realizačný tím projektu sa bude stretávať podľa potreby, najmenej však jeden krát mesačne.

Dátum2008-04-15 – 2008-04-16
Priestorové údajeŠamorín
OrganizátorFundament OZ