Odkazy minulosti – výstava fotografií z pozostalosti Lászlóa A. Aranya – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Odkazy minulosti – výstava fotografií z pozostalosti Lászlóa A. Aranya

Bratislava. Arany A. László – sociografické a národopisné fotografie (1941 – 1943).

László A. Arany, lingvista a vedec sa narodil v roku 1909 v Betliari odkiaľ sa v roku 1911 presťahoval so svojou rodinou do Rožňavy. Jeho život je s Rožňavou úzko spätý, veď po jeho komunistickom väznení medzi rokmi 1949 a 1955 sa vracia do Rožňavy, kde okrem iných významných činností je poverený organizovaním okresného múzea.
Arany od roku druhej polovice 30-tych rokov skúmal dialekty dvojjazyčných regiónov Slovenska a na svoje výskumné cesty si brával so sebou aj svoj fotoaparát. Súčasná výstava ponúka výber z jeho fotografií nasnímaných medzi rokmi 1941 a 1943. So zvláštnou citlivosťou pripravené fotografie okrem svojej neodškriepiteľnej dokumentaristickej hodnote sú výnimočné aj z estetického hľadiska.

Kurátor výstavy: Nagy Myrtil – Végh László
Technická príprava: Kusy Ferenc
Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín

Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Dátum2008-09-24
Priestorové údajeMuzeum maďarskej kultúry, Bratislava
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieOdkazy minulosti – výstava fotografií z pozostalosti Lászlóa A. Aranya