Interpretácie komárňanských rokovaní a prvej viedenskej arbitráže z r. 1938 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Interpretácie komárňanských rokovaní a prvej viedenskej arbitráže z r. 1938

Z príležitosti 70. výročia komárňanských rokovaní a prvej viedenskej arbitráže si vtedajšie udalosti, ich následky ako aj histografické súvislosti arbitráže pripomenú významní maďarskí a slovenskí historici.

Dátum2008-10-24
Priestorové údajeUniverzita J. Selyeho, Komárno
OrganizátorKatedra dejín Univerzity J. Selyeho, Komárno, Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest;
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
OddelenieInterpretácie komárňanských rokovaní a prvej viedenskej arbitráže z r. 1938