Politická identita Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Politická identita Maďarov na Slovensku

Fórim inštitút pre výskum menšín uskutočnil v júni 2008 na reprezentatívnej vzorke (800 respondentov) prieskum o politickej identite Maďarov na Slovensku. Výsledky prieskumu sú sprístupnené v prílohe.

Dátum2008-10-30
OddeleniePolitická identita Maďarov na Slovensku