Národné štáty v Európskej únii – Európska únia v národných štátoch

Konferencia bola venovaná vzťahu Európskej únie a národných štátov. V rámci samostatných panelov boli analyzované ekonomické vzťahy únie a národných štátov, najvýznamnejšie problémy zahraničnej politiky, problematika reformy inštitucionálneho systému, vzťahy medzi rôznymi kultúrami, ako aj otázka európskej identity. Konferencia bola súčasne aj prvým celoštátnym zasadnutím Slovenského združenia pre politické vedy.

Dátum2008-12-06
Priestorové údajeTrnava
OrganizátorSlovenské združenie pre politické vedy a Katedra politológie Trnavskej univerzity
ÚčastníciLászló Öllös
OddelenieNárodné štáty v Európskej únii – Európska únia v národných štátoch