“Postavené z kresťanskej horlivosti…” Malé sakrálne pamiatky na Južnom Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

“Postavené z kresťanskej horlivosti…” Malé sakrálne pamiatky na Južnom Slovensku

V Múzeu Jánosa Damjanicha v Szolnoku (Maďarsko) otvorili 4. februára 2009 výstavu výberu fotografií z archívu malých sakrálnych pamiatok komárňanského Etnologického centra. Výstavu záberov Ilony L. Juhásza a Józsefa Liszku otvoril etnológ a rímsko-katolícky duchovný Zoltán Dénes. Výstava je otvorená do 1. marca 2009.

Dátum2009-02-04
Priestorové údajeSzolnok (MR), Múzeum Jánosa Damjanicha
OrganizátorMúzeum Jánosa Damjanicha
Oddelenie“Postavené z kresťanskej horlivosti…” Malé sakrálne pamiatky na Južnom Slovensku