Vyhodnotenie členstva Visegrádskych krajín v Európskej únii: Výsledky a očakávania – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyhodnotenie členstva Visegrádskych krajín v Európskej únii: Výsledky a očakávania

Zhodnotenie prínosov členstva krajín V4 v EU päť rokov po pristúpení. Medzinárodná konferencia pod záštitou Maďarskej akadémie vied. Témy: Elity a európska integrácia; Europeizácia a spoločenské zmeny; Nové rozvojové stratégie; Otázka národnostných menšín.

Kálmán Petőcz, spolupracovník FKI v pracovnej skupine Menšinová politika načrtol osobitosti slovenského etnopolitického modelu. Ďalej, na plenárnom zasadnutí ako spravodajca pracovnej skupiny vystúpil so správou a konklúziami práce tejto skupiny.

Slovensko na konferencii reprezentovali ešte Grigorij Mesežnikov, IVO (pracovná skupina Spoločenské zmeny); Zoltán Bara, KFT (pracovná skupina Nové rozvojové stratégie); Zuzana Poláčková, SAV a Juraj Marušiak, SAV, pracovná skupina Elity a európska integrácia.

Dátum2009-02-05 – 2009-02-06
OrganizátorMaďarská akadémia vied
SpoluorganizátorFriedrich-Ebert-Stiftung, Visegrad Fund
ÚčastníciKálmán Petőcz
OddelenieVyhodnotenie členstva Visegrádskych krajín v Európskej únii: Výsledky a očakávania