Okrúhly stôl slovensko-maďarskej konzultačnej iniciatívy – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Okrúhly stôl slovensko-maďarskej konzultačnej iniciatívy

Spoločná iniciatíva IVO a Ústavu pre národné menšiny Maďarskej akadémie vied. Okrúhly stôl intelektuálov z oboch strán hraníc o problémoch zaťažujúcich slovensko-maďarské vzťahy a o možných riešeniach. Spolupracovníci Fórum inštitútu sa aktívne zapájajú do iniciatívy.

Kálmán Petőcz, spolupracovník Fórum inštitútu na doobedňajšom uzavretom podujatí mal prednášku o situácii a právnom postavení národnostných menšín na Slovensku a o hlavných črtách menšinovej politiky. Vo večernom verejnom programe sa tiež zúčastnil ako prednášateľ.

Politológ László Öllös, prezident Fórum inštitútu sa tiež zúčastnil diskusie.

Dátum2009-02-23
Priestorové údajeBratislava, Konventná 16, večer Zichyho palác
ÚčastníciKálmán Petőcz, László Öllös
OddelenieOkrúhly stôl slovensko-maďarskej konzultačnej iniciatívy