Na ceste regionalizmu v Karpatskej kotline… – medzinárodná vedecká konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Na ceste regionalizmu v Karpatskej kotline… – medzinárodná vedecká konferencia

Konferencia hľadala odpoveď na otázky, kde je miesto a v čom spočíva úloha Srbska a Vojvodiny v európskom priestore a v regionalizujúcich sa systémoch medzinárodných vzťahov, preto odborná diskusia svojimi témami presiahla hranice Srbska. Po blokoch prednášok sa diskutovalo v tematické diskusných skupinách.

Dátum2009-03-06
Priestorové údajeSubotica, Srbsko
OrganizátorRegionálna vedecká spoločnosť – Subotica, Vedecká spoločnosť pre výskum Maďarstva – Subotica
ÚčastníciGábor Lelkes, Károly Tóth
PrednáškaGábor Lelkes: Politika a stratégie regionálneho rozvoja na Slovensku, Zsuzsanna Mészárosné Lampl: Z koho bude podnikateľ? – Mikrospoločenské činitele vzniku podnikateľskej sféry na Slovensku
OddelenieNa ceste regionalizmu v Karpatskej kotline… – medzinárodná vedecká konferencia