Vedecké dielne pre spoločenskovedný výskum v susedných krajinách Maďarska I. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vedecké dielne pre spoločenskovedný výskum v susedných krajinách Maďarska I.

Spoločensko-etnologický odbor Maďarskej etnologickej spoločnosti v spolupráci s Riaditeľstvom župných múzeí v župe Jász-Nagykun-Szolnok usporiadali dňa 4. februára 2009 v Múzeu Jánosa Damjanicha v Szolnoku stretnutie, kde sa predstavil aj Fórum inštitút. O cieľoch a aktivitách inštitútu referoval riaditeľ Fórumu Károly Tóth. József Liszka, riaditeľ komárňanského Etnologického centra oboznámil početné publikum s etnologickým výskumom, dokumentačnou a publikačnou činnosťou centra. Následne Elek Bartha, vedúci Etnologickej katedry Univerzity v Debrecíne referoval o výsledkoch výskumnej činnosti katedry, ktorá prebieha na Slovensku, a to predovšetkým v Gemeri, ďalej László Szabó, pracovník Múzea Jánosa Damjanicha, ktorý je v súčasnosti na dôchodku, predstavil svoj inštitút s dôrazom na medzinárodné vzťahy.

Dátum2009-02-04
Priestorové údajeSzolnok, Múzeum Jánosa Damjanicha
OrganizátorSpoločensko-etnologický odbor Maďarskej etnologickej spoločnosti, Riaditeľstvo župných múzeí v župe Jász-Nagykun-Szolnok
OddelenieVedecké dielne pre spoločenskovedný výskum v susedných krajinách Maďarska I.