Vznik a rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a následky jej rozpadu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vznik a rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a následky jej rozpadu

Konferencia s názvom Vznik, rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a ich následky bola prvou zo série konferencií o rozpade viacnárodnostných štátov v Strednej Európe. Na konferencii prednášali historici, geografi, regionalisti a ekonómovia na tému dejiny Strednej Európy v 20. storočí, v rámci nej rozpad Monarchie a následky jej rozpadu. Slovensko na konferencii reprezentoval spolupracovník Fórum inštitútu pre výskum menšín, Attila Simon s prednáškou o plánoch a nástrojoch československého národného štátu medzi dvomi svetovými vojnami.

Dátum2009-03-06
Priestorové údajeSegedín, Múzeum Ferenca Móru
OrganizátorVedecká univerzita v Segedíne; Výbor SZAB pre filozofiu a dejiny
PrednáškaAttila Simon: Budovanie národného štátu v Československu medzi dvomi svetovými vojnami
OddelenieVznik a rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a následky jej rozpadu