Odkazy minulosti – výstava fotografií z pozostalosti Lászlóa A. Aranya – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Odkazy minulosti – výstava fotografií z pozostalosti Lászlóa A. Aranya

Arany A. László – sociografické a národopisné fotografie (1941 – 1943).

László A. Arany, lingvista a vedec sa narodil v roku 1909 v Betliari
odkiaľ sa v roku 1911 presťahoval so svojou rodinou do Rožňavy. Jeho
život je s Rožňavou úzko spätý, veď po jeho komunistickom väznení medzi
rokmi 1949 a 1955 sa vracia do Rožňavy, kde okrem iných významných
činností je poverený organizovaním okresného múzea.
Arany od roku druhej polovice 30-tych rokov skúmal dialekty
dvojjazyčných regiónov Slovenska a na svoje výskumné cesty si brával so
sebou aj svoj fotoaparát. Súčasná výstava ponúka výber z jeho
fotografií nasnímaných medzi rokmi 1941 a 1943. So zvláštnou
citlivosťou pripravené fotografie okrem svojej neodškriepiteľnej
dokumentaristickej hodnote sú výnimočné aj z estetického hľadiska.

Kurátor výstavy: Nagy Myrtil – Végh László
Technická príprava: Kusy Ferenc
Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín

Dátum2009-04-22
Priestorové údajeMoldava nad Bodvou, Podnikateľský inkubátor
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorMoldava nad Bodvou, Kultúrne stredisko údolia Bodvy a Rudohoria
OddelenieOdkazy minulosti – výstava fotografií z pozostalosti Lászlóa A. Aranya