Károly Tóth prevzal Pamätnú medailu Jánosa Aranya – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Károly Tóth prevzal Pamätnú medailu Jánosa Aranya

Predsednícky výbor Maďarská vedeckosť v zahraničí Maďarskej akadémie vied v roku 2009 udelila Pamätnú medailu Jánosa Aranya riaditeľovi Fórum inštitútu Károlyovi Tóthovi za jeho organizačnú činnosť v oblasti vedy a výskumu a za vytvorenie a udržiavanie systému vedecko-výskumných inštitúcií Maďarov na Slovensku.

Dňa 4. mája 2009, v prvý deň 179. valného zhromaždenia Maďarskej akadémie vied (MTA) sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Predsedníckeho výboru Maďarská vedeckosť v zahraničí a Vedeckej rady Maďarov na Západe. Prezident MAV, József Pálinkás   v rámci tohto zasadnutia odovzdal ceny a pamätné medaily Jánosa Aranya.
Predsednícky výbor Maďarská vedeckosť v zahraničí na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2009 na základe predložených návrhov prijalo rozhodnutie o udelení tohtoročných cien a medailí Jánosa Aranya ako vyjadrenia uznania pre výskumníkov, pedagógov a osobností z kruhov zahraničných Maďarov, ktorí sa zaslúžili v oblasti výskumu Maďarstva a maďarskej vedy.
V roku 2009 Pamätnú medailu Jánosa Aranya zo Slovenska udelili Károlyovi Tóthovi, riaditeľovi Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne za jeho pozoruhodnú organizačnú činnosť v oblasti vedy a výskumu a za vytvorenie a udržiavanie systému vedecko-výskumných inštitúcií Maďarov na Slovensku. Ďalším laureátom bol Krisztián Benyovszky, ktorému bola udelená Cena mladého výskumníka Jánosa Aranya za jeho výskumnú a pedagogickú činnosť.

Pozri: http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=10824&cHash=1ebee5a733

Dátum2009-05-04
OrganizátorMaďarská akadémia vied
OddelenieMaďari na Slovensku