Možnosti digitalizácie malých sakrálnych pamiatok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Možnosti digitalizácie malých sakrálnych pamiatok

Medzinárodná konferencia s názvom Možnosti digitalizácie malých sakrálnych pamiatok sa uskutočnila 29. mája 2009 pod záštitou Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín a Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Cieľom konferencie boli vytvorenie možností digitalizácie spomínaných pamiatok a vytvorenie jednotnej terminológie v záujme založenia internetovej databázy.

Dátum2009-05-29
Priestorové údajeUniverzita J. Selyeho - Konferenčné stredisko Komárno
OrganizátorEtnologické centrum Fórum inštitútu, Slovensko
SpoluorganizátorPedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno, Slovensko
OddelenieMožnosti digitalizácie malých sakrálnych pamiatok