Rok 1989 a Maďari na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Rok 1989 a Maďari na Slovensku

Odborná konferencia. Mladí historici hodnotia udalosti prevratu v roku 1989 na základe archívnych a ďalších zdrojov. Príslušníci maďarskej menšiny na Slovensku sa aktívne zúčastnili tzv. nežnej revolúcie. Zohrali rozhodujúcu úlohu vo veľkej politike a v procesoch na Južnom Slovensku. Cieľom konferencie je nielen spomínanie, ale aj objektívne hodnotenie vtedajšieho diania.
Na konferencii bude prezentované prvé, takmer osemstostranové dielo knižnej série „Rozprávanie pamätníkov“, v ktorom prehovorili účastníci udalostí roku 1989.

Dátum2009-11-18
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieRok 1989 a Maďari na Slovensku