MUSAEUM HUNGARICUM VI. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

MUSAEUM HUNGARICUM VI. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

Témy konferencie a predbežný program (od 9.30 hod.): • Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku – prezentácia výsledkov činnosti, týkajúcej sa archeologických, historických, etnologických a umeleckohistorických zbierkových fondov v múzeách a galériách v oblasti akvizície, výskumu, spracovania, reštaurovania a prezentácie. • Činnosť Maďarskej múzejnej rady na Slovensku. • Diskusia. • Vernisáž výstavy Hmotné pamiatky Maďarov v slovenských múzeách 2. • Záver (pribl. o 15.30 hod.)

Dátum2009-10-28
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorMuzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi
SpoluorganizátorKonferencia sa uskutoční v spolupráci s Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne, Vlastivedným múzeom v Galante, resp. s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
OddelenieMUSAEUM HUNGARICUM VI. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia