1848/49 − Revolúcia − Kontrarevolúcia − Historická pamäť – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

1848/49 − Revolúcia − Kontrarevolúcia − Historická pamäť

Historický ústav Slovenskej akadémie vied zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému odraz revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/49 v kolektívnej pamäti. Na konferencii vystúpili s prednáškami slovenskí, českí a maďarskí odborníci. Hľadali odpoveď najmä na otázku, prečo chýba v kolektívnej pamäti Slovákov pamiatka udalostí z roku 1848, pričom sa venovali aj historiografickej spracovanosti tejto problematiky, ako aj pamiatke lídra slovenských výprav, Jozefa Miloslava Hurbana. Podujatia sa zúčastnil aj spolupracovník Fórum inštitútu pre výskum menšín Attila Simon, ktorý prednášal o tom, ako mohla maďarská menšina oslavovať výročie revolúcie (15. marec) počas prvej Československej republiky.

Dátum2009-09-30
Priestorové údajeBratislava, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
OrganizátorHistorický ústav SAV
ÚčastníciAttila Simon
PrednáškaAttila Simon: Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej Československej republiky
Oddelenie1848/49 − Revolúcia − Kontrarevolúcia − Historická pamäť