Poľskí utečenci na Medzibodroží – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Poľskí utečenci na Medzibodroží

V septembri 1939 utieklo niekoľko tisíc poľských vojakov a civilistov do Maďarska, kde sa im dostalo ochrany a starostlivosti. Nakoľko významná časť týchto utečencov si našlo prechodné útočisko na území dnešného Južného Slovenska, 9. októbra 2009 bola v Kráľovskej Chlmci usporiadaná vedecká konferencia na túto tému. Toto obdobie, osud poľských utečencov a vtedajšiu politiku Maďarska vo svojich prednáškach na konferencii pripomenuli poľskí a maďarskí historici. Prednášky historikov doplnili spomienky poľských veteránov, ktorí v tom čase boli priamymi účastníkmi série udalostí. Fórum inštitút na konferencii reprezentoval Attila Simon.

Dátum2009-10-09
Priestorové údajeKráľovský Chlmec, Európsky dom Zemplína
OrganizátorSpolok priateľov Rákócziho
ÚčastníciAttila Simon
PrednáškaAttila Simon: Maďarská menšina na Slovensku v predvečer návalu poľských utečencov
OddeleniePoľskí utečenci na Medzibodroží