Prezentácia publikácie – József Liszka, red.: Ponitrianske ľudové balady – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia publikácie – József Liszka, red.: Ponitrianske ľudové balady

Nedávno bola objavená pozostalosť po Lászlóovi Aranyovi, ktorá obsahovala čiastočne pripravenú verziu jeho plánovanej publikácie, ako aj ďalšie texty a varianty balád. Naša nová publikácia ilustrovaná dobovými fotografiami Lászlóa Aranya prezentuje takmer úplný výber zo spomínanej pripravovanej zbierky.

Kritické vydanie jeho rukopisu je významnou udalosťou z hľadiska teórie kultúry, nakoľko predstavuje výsledok zberateľskej práce po viac ako šesťdesiatich rokoch, ktorá bola vykonávaná na dedinách v okolí Nitry v najťažšom období minulého storočia, v rokoch tzv. „Slovenského štátu” (1939-1945).
Našou zbierkou vydanou z príležitosti 100. výročia narodenia Lászlóa Aranya vzdávame hold pred vtedajšími obetavými zberateľmi a poskytovateľmi údajov.

Publikáciu predstavuje:
Zsuzsanna Dr. Lanczendorfer, etnograf
Prezentáciu moderuje:
Éva Somogyi, Mgr.

József, Liszka ed.: Ponitrianske ľudové balady (Nyitra vidéki népballadák)

Dátum2010-03-04
Priestorové údajeKaviareň Budapešť, Hlavná ul., Dunajská Streda
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Občianske združenie Vámbéry
OddeleniePrezentácia publikácie – József Liszka, red.: Ponitrianske ľudové balady