Ágnes Ürge: Arteterapia na plátne (výstava) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ágnes Ürge: Arteterapia na plátne (výstava)

Výstava bude otvorená v sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín od 16. augusta do 15. septembra 2010 (v čase od 8.00-16.00 hod.).

Ágnes Ürge sa narodila 24. augusta 1984 v Leviciach. Po ukončení gymnázia v Želiezovciach pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre voľnej grafiky. Počas stúdia dvakrát absolvovala stáž na katedre maľby, najprv v ateliéri Daniela Fischera, neskôr v ateliéri Klaudie Kosziby. Svoje štúdium úspešne ukončila tento rok u prof. Roberta Jančoviča.
 
    Ágnes svoje doterajšie diela prezentovala na niekolkých výstavách. V roku 2005 a v roku 2006 na kolektívnej výstave v Kultúrnom inštitúte maďarskej republiky v Bratilslave, v roku 2008 v Dome umenia v Piešťanoch, v Galérií mestskej knižnice Bratislava a v tom istom roku v Mestskej galérii v Leviciach, ktorá bola jej prvá samostaná výstava. Momentálne je Ágnes Ürge debutujúca výtvarníčka žijúca v Bratislave. V súčastnosti pracuje na ilustráciách básnickej zbierky Alexandra Bloka.
    Obrazy pod spoločným názvom "Arteterapia na plátne" boli vytvorené viacerými technikami, nájdeme tu olejomaľbu na plátne, sieťotlač na textílii, akrilovú maľbu na doske a niekoľko monotýpií.

    Výstavu Ágnes pomenovala podľa svojej diplomovej práce, ktorá má názov Arteterapia. Väčšina diel tvorila súčasť diplomovej práce autorky.
    Arteterapiu možno zjednodušene charakterizovať ako autoliečbu psychiky prostredníctvom umeleckých (v našom prípade výtvarných) aktivít.
    Ágnes pracovala so zámerom dosiahnutia vlastnej očisty a očisty vzťahov medzi ňou a jej okolím, pričom odtabuizovala problémové pnutia so zámerom prežitia vnútornej katarzie.
    Ako východiskový bod pre vyvolanie spomienok si zvolila fotografiu, pri ktorej uvažuje nad udalosťami a vzťahmi z minulosti a pomocou ktorých sa prostredníctvom tvorby pokúša vyrovnať.

    Na olejomaľbách môžeme vidieť autoportréty autorky, portréty jej brata a jej ostatných blízkych. Zasnená poetika je vyjadrená v lazúrových (koloristických) nánosoch, pod ktorými môžeme len tušiť obrysy niečoho, čo by ešte nemalo byť vypovedané nahlas. Autorka dosahuje akýsi surrealizmus prvkami zachádzajúcimi do naivistických polôh.
Súčasťou kolekcie je surrealistický ženský akt, ktorý využíva nahotu ako odzbrojujúci prejav odhalenia autorky. Prostredníctvom symbolistických hrebeňov si češe myšlienky, vytvára poriadok v hlave a upokojuje stav mysle.
Obrazy sú arteterapiou pre samotnú autorku, ktorá však môže byť prínosná pre každého z  nás.

Dátum2010-08-16
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieÁgnes Ürge: Arteterapia na plátne (výstava)