Návšteva Hansa-Wernera Retteratha v Komárňanskom Etnologickom centre – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Návšteva Hansa-Wernera Retteratha v Komárňanskom Etnologickom centre

Zástupca riaditeľa Inštitútu Johannesa Künziga vo Freiburgu (Nemecko) Hans-Werner Retterath navštívil 27-29 apríla 2011 Etnologické centrum v Komárne.

Inštitút zameriavajúci sa na etnologický
výskum východoeurópskych Nemcov (a iných etník žijúcich popri nich) buduje
partnerské vzťahy s inštitúciami podobného zamerania v širšom
regióne, tak aj s komárňanským Etnologickým centrom. Okrem predbežných
rokovaní o možnostiach budúcej spolupráce, Hans-Werner Retterath mal 27.
apríla prednášku pre študentov Univerzity J. Selyeho. Predstavil v nej svoj inštitút a načrtol kultúrno-historické a kultúrno-antropologické
súvislosti ústredného pamätníka Nemcov odsunutých z Východnej Európy po
druhej svetovej vojne.

Študentov univerzity zároveň
informoval aj o možnostiach získať štipendium v provincii
Baden-Württenberg.

 

Dátum2011-04-27 – 2011-04-29
OddelenieNávšteva Hansa-Wernera Retteratha v Komárňanskom Etnologickom centre