Sčítanie obyvateľstva 2011

Demografické ukazovatele národností na Slovensku v zrkadle údajov zo sčítania obyvateľstva (1919–2011). Medzinárodná konferencia.

Dátum2011-04-15
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorOkrúhly stôl Maďarov na Slovensku
OddelenieSčítanie obyvateľstva 2011