Ekonomická situácia na Južnom Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ekonomická situácia na Južnom Slovensku

Aká je ekonomická situácia na Južnom Slovensku? Čo by sme mohli urobiť v záujme jej posilnenia? Čo môžu urobiť aktéri hospodárskeho života, podnikatelia, Finančné inštitúcie, samosprávy, agentúry regionálneho rozvoja pre zvýšenie efektívnosti ekonomického priestoru? Aké zdroje sa dostávajú do tohto regiónu z Európskej únie a nakoľko je ich využívanie efektívne? Odborná konferencia má zámer hľadať odpovede na tieto otázky.

Dátum2011-03-03
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Univerzita J. Selyeho, Katedra dejín
SpoluorganizátorOkrúhly stôl Maďarov na Slovensku
OddelenieEkonomická situácia na Južnom Slovensku