Prezentácia knižnej publikácie – Attila Simon: Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knižnej publikácie – Attila Simon: Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938)

Prezentácia knižnej publikácie – Attila Simon: Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938)

V Komárňanskej kaviarni Prestige Café sa 7. decembra konala prezentácia knihy historika Attilu Simona s názvom Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938). Na podujatí sa v hojnom počte zúčastnili študenti Univerzity Jánosa Selyeho. Publikáciu prezentoval dekan univerzity, historik László Szarka.

Dátum2010-12-07 – 2011-02-10
Priestorové údajeKomárno, Prestige Café
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddeleniePrezentácia knižnej publikácie – Attila Simon: Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938)