Čestné občianstvo Zsuzsanny Erdélyi a Ilony T. Erdélyi v Holiaroch – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Čestné občianstvo Zsuzsanny Erdélyi a Ilony T. Erdélyi v Holiaroch

Známa maďarská folkloristka Zsuzsanna Erdélyi a jej mladšia sestra, literárna historička Ilona T. Erdélyi (sú to pravnučky Jánosa Erdélyiho, renomovaného zberateľa maďarskej ľudovej slovesnosti žijúceho v 19. storočí) sa stali čestnými občiankami obce Holiare (pri Komárne).

Išlo o iniciatívu miestneho duchovného reformovanej cirkvi Mihálya Tótha, ktorý pri  slávnostnom odovzdávaní ocenenia hovoril aj o predkoch oslávenkýň, ktorí pochádzali z Holiarov a majú svoje miesto večného odpočinku na obecnom cintoríne. Dielo a prácu nových čestných občianiek hodnotil József Liszka, riaditeľ komárňanského Etnologického centra.

 

Dátum2011-07-02
Priestorové údajeHoliare
ÚčastníciIlona L. Juhász a József Liszka
OddelenieČestné občianstvo Zsuzsanny Erdélyi a Ilony T. Erdélyi v Holiaroch