Zmluva s Debrecínskou univerzitou – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zmluva s Debrecínskou univerzitou

Vedúci Katedry etnológie Univerzity v Debrecíne (Maďarsko) Elek Bartha a riaditeľ komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín József Liszka podpísali dňa 21. júna 2011 v Debrecíne rámcovú zmluvu o spolupráci medzi dvomi inštitúciami.

Dátum2011-06-21
Priestorové údajeKatedra etnológie Univerzity v Debrecíne (MR)
ÚčastníciIlona L. Juhász a József Liszka
OddelenieZmluva s Debrecínskou univerzitou