MUSAEUM HUNGARICUM VIII. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

MUSAEUM HUNGARICUM VIII.

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku
a ich múzejná dokumentácia

Dátum2011-10-20
Priestorové údajeFÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN (Šamorín, Parková ul. 4)
OrganizátorMUZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA MATÚŠOVEJ ZEMI, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE, FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN
OddelenieMUSAEUM HUNGARICUM VIII.