Tváre Maďarska. Diskusné fórum o historickom vedomí Maďarov a Slovákov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tváre Maďarska. Diskusné fórum o historickom vedomí Maďarov a Slovákov

Maďarský inštitút v Bratislave v spolupráci s Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne a historickými ústavmi dvoch krajín usporiadal diskusné fórum o vzťahu a súčasnom stave maďarskej a slovenskej historiografie. Na fóre diskutovali významní maďarskí a slovenskí historici: Roman Holec, Milan Zemko, Ignác Romsics, Bálint Ablonczy, Miklós Zeidler, László Szarka a pracovník Fórum inštitútu Attila Simon.  Program diskusného fóra uzatvorila prezentácia publikácií o našich spoločných dejinách, v rámci ktorej prezident László Öllös predstavil publikáciu Fórum inštitútu „Fórum spoločenskovedná revue“, ktoré vyšlo v slovenskom jazyku.
Bratislavské podujatie pokračovalo na druhý deň, 23. marca 2013 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte, kde sa konalo ďalšie kolo diskusného fóra historikov. Náš inštitút opäť zastupoval Attila Simon.

Dátum2012-03-22 – 2012-03-23
Priestorové údajePozsonyi Magyar Intézet, Budapesti Szlovák Intézet
OrganizátorBalassi Intézet, Pozsonyi Magyar Intézet
SpoluorganizátorFórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum inštitút pre výskum Menšín, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, Historický ústav SAV
OddelenieMagyarságkutatás