SÚŤAŽ – Sociografia, sociofilm a sociofoto – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

SÚŤAŽ – Sociografia, sociofilm a sociofoto

Súťaž v oblasti: sociografia, sociofoto a sociofilm v Slovensko – Maďarskom prihraničí.

SÚŤAŽSociografia, sociofilm a sociofoto
v Slovensko – Maďarskom prihraničí

www.sociography.eu

Fórum inštitút pre výskum menšín na Slovensku a jeho partneri v Maďarsku: Univerzita Corvinus v Budapešti (Inovačné centrum Nonprofit s.r.o.), Asociácia Interregio Forum,
Nadácia Pro Minoritate a Nadácia Objavenie Maďarska ako odborný garant

vyhlasujú súťaž v oblasti: sociografia, sociofoto a sociofilm.

Očakávame také diela, ktoré v súlade s tradíciami sociografie, sociofoto a sociofilmu prezentujú život ľudí na južnom Slovensku a v severnom Maďarsku reálne, príťažlivým spôsobom pre širšiu verejnosť, podľa možnosti predstavením jednej menšej komunity alebo jednej osoby.
Geografické ohraničenie: Prezentovaná téma má byť venovaná niektorému z prihraničných regiónov Slovenska a Maďarska (od Sopronu po Záhony, resp. od Bratislavy po Čiernu nad Tisou, vrátane veľkomiest: Bratislava, Budapešť a Košice).

Diela treba poslať na adresu:

V Maďarsku:
Sociography
Letenyei László
Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Budapest 1093 Közraktár u. 4–6
E-mail: info@sociography.eu
Informácie: +36 20 560 39 10 (Güth Máté)

Na Slovensku:
Sociography
Károly Tóth
Fórum inštitút pre výskum menšín
Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovak Republic
E-mail: info@sociography.eu
Informácie: +421 905 41 64 94 (Krisztina Szarka)

Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov, prehliadky filmov, výstavy fotografií a prezentácie kníh: jeseň 2012.

Výhercovia získajú pamätnú medailu, a organizátori prispejú k následnej publikácii, premietnutí a prezentácii ocenených prác na filmových festivaloch, resp. výstavách fotografií a ich prekladu.

Jednotlivé kategórie:

SOCIOGRAFICKÁ POVIEDKA

Súťaž je vypísaná pre literárne diela v rozsahu 5–15 strán predstavujúce životné situácie z južného Slovenska alebo severného Maďarska prostredníctvom literárneho prejavu a využitím tradícií sociografie.
Upozornenie: súťaže sa nemôžu zúčastniť čisto literárne diela (fikcia), ani vedecké, či miestopisné žánre! Do súťaže sa môžu prihlásiť aj také diela, ktoré už boli zverejnené na internete alebo v tlači (časopis, denník), ak od ich zverejnenia neuplynuli tri roky!
Prihlásené diela budú vyhodnotené odbornou porotou, ktorá vyhlási tri ceny. Najlepšie diela (15 poviedok) budú publikované v spoločnej knižnej publikácii dvojjazyčne (v maďarskom a slovenskom preklade).
Svoje dielo pošlite e-mailom.

————————-
SOCIOFILM

Súťaž je vypísaná pre hotové filmové dielo sledujúce tradície sociofilmu v trvaní minimálne 5, maximálne 90 minút, ktorý bol ukončený v rokoch 2007–2012 a predstavuje životné situácie z južného Slovenska alebo severného Maďarska prostredníctvom filmového žánru (využitím riešení súčasne dokumentárneho a hraného filmu).
Upozornenie: nebudú zohľadnené čisto hrané filmy (fikcie) a aplikované filmy (napr. spravodajské)! Môžu sa uchádzať aj také diela, ktoré už boli zverejnené na internete alebo vysielané (napr. v miestnej televízii) alebo premietnuté na festivale!
Prihlásené vyhodnotí odborná porota, ktorá vyhlási tri ceny. Najlepšie diela (asi 4–6 filmov) budú preložené (s titulkami) do slovenčiny a maďarčiny a budú odporúčané miestnym a regionálnym televíziám. Úryvky z filmov premietneme v skúšobnom maďarsko-slovenskom živom vysielaní súčasne v oboch krajinách.
Súťažné filmy prosíme zaslať na DVD. Môžu byť zaslané aj na webovej ploche, v tomto prípade organizátori prosia zaslať iba link na daný film v e-maili. Nie je podmienkou, aby film bol stiahnuteľný, ak sa dá pozrieť v dobrej kvalite na internete.
Ak film nie je určený pre širokú verejnosť (napr. zabezpečený kódom alebo prihláškou, alebo sa dá stiahnuť z FTP servera), organizátori súťaže sú ochotní prijať záväzok mlčanlivosti.

——————
SOCIOFOTO

Do súťaže môžu byť nominované fotografie, ktoré vznikli v rokoch 2010–2012, ktoré prezentujú životné situácie z južného Slovenska alebo severného Maďarska použitím vyjadrovacích prostriedkov sociálnej fotografie v súlade s jej tradíciami.
Nie je podmienkou, aby dielo ešte nebolo zverejnené na internete, v tlači alebo na výstave fotografií! Prihlásené diela vyhodnotí odborná porota, ktorá vyhlási tri ceny. Najlepšie diela (cca 40 fotografií) budú zväčšené a prezentované na výstave fotografií v oboch krajinách. Prihlásené diela prosíme zaslať v digitálnej forme.
Upozornenie: súbory prosíme nepripájať k e-mailu, ale poslať cez niektorý systém pre zasielanie súborov (napr. mammutmail, toldacuccot.hu atď.).
Zväčšenie na papieri (v prípade výhercov) zabezpečia organizátori súťaže.

Sociography
Slovakian–Hungarian Cooperation on Sociography
HUSK 1001/2.5.2/0003
Dátum2012-04-12 – 2012-06-04
OddelenieMaďari na Slovensku