Forum Hungaricum III. Národnostné menšiny v regióne Dunaj – Karpaty – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Forum Hungaricum III. Národnostné menšiny v regióne Dunaj – Karpaty

Medzinárodnú konferenciu Forum Hungaricum III. pod názvom Národnostné menšiny v regióne Dunaj – Karpaty usporiadalo Etnologické centrum Fórum inštitútu pre výskum menšín v dňoch 18-20. októbra 2012 v Komárne, v spolupráci s Nemecko–maďarskou spoločnosťou v Berlíne, Domom východných Nemcov v Mníchove a Pedagogickou fakultou Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Záštitu nad podujatím prevzal Anton Marek, primátor mesta Komárno. Slávnostné otvorenie sa konalo v reprezentačnej   sále Podunajského múzea v Komárne za účasti veľvyslanca Nemecka v SR Axela Hartmanna. S príhovorom vystúpil Klaus Rettel, predseda Nemecko–maďarskej spoločnosti, Meinolf Arens, predstaviteľ Domu východných Nemcov, Tamás Novák, zástupca primátora mesta Komárno, Margit Erdélyi, dekanka Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, ďalej József Csütörtöky, riaditeľ Podunajského múzea, Károly Tóth, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín a za usporiadateľa József Liszka, riaditeľ Etnologického centra. V rámci trojdňovej konferencie, pracovným jazykom ktorej bola nemčina, odznelo spolu takmer štyridsať prednášok v niekoľkých sekciách. Na záver konferencie sa účastníci z Nemecka,Rakúska, Maďarska, Ruska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska a Čiernej Hory mohli v rámci študijného výletu zoznámiť s ľudovou kultúrou regiónu.

Dátum2012-10-18 – 2012-10-20
Priestorové údajeKomárno, Podunajské múzeum, Dôstojnícky pavilón, Teologická fakulta Univerzity Jánosa Selyeho
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Etnologické centrum (Komárno)
SpoluorganizátorNemecko-maďarská spoločnosť (Berlín), Dom východných Nemcov (Mníchov), Pedagogická fakulta Univerzity Jánosa Selyeho (Komárno)
ÚčastníciLásd a mellékelt programot
PrednáškaLásd a mellékelt programot
OddelenieMagyarságkutatás