AKTUÁLNE OTÁZKY FOLKLORISTIKY V STREDNEJ EURÓPE – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

AKTUÁLNE OTÁZKY FOLKLORISTIKY V STREDNEJ EURÓPE

Výskumné centrum európskej etnológie Fórum inštitútu pre výskum menšín v Komárne, Národopisná spoločnosť Slovenska, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho a Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK organizovali v Komárne v dňoch 9.–10. novembra 2012 konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému AKTUÁLNE OTÁZKY FOLKLORISTIKY V STREDNEJ EURÓPE.
Organizačné zabezpečenie: Fórum informačné centrum.

Dátum2012-11-09 – 2012-11-10
Priestorové údajeUniverzita J. Selyeho Konferenčné centrum, miestnosť K–7
OrganizátorVýskumné centrum európskej etnológie Inštitútu Fórum v Komárne
SpoluorganizátorNárodopisná spoločnosť Slovenska, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Fórum informačé centrum
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie