Databáza Maďarov na Slovensku – odborná koordinačná konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Databáza Maďarov na Slovensku – odborná koordinačná konferencia

Fórum inštitút pre výskum menšín usporiadal odbornú konferenciu o budúcej koncepcii Databázy Maďarov na Slovensku a o spolupráci s inými databankami. Koordinačnej konferencie sa zúčastnili aj predstavitelia najvýznamnejších inštitúcií zaoberajúcich sa vývojom databáz. Na stretnutí sa hovorilo o obsahových a technických záležitostiach.

Zúčastnené inštitúcie:

Slovensko:
– Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
– Bratislavské rožky, Bratislava,
– Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, Košice
– Inštitút pre vzdelávanie Maďarov na Slovensku, Dunajská Streda
– Združenie maďarských pedagógov na Slovensku, Komárno

Maďarsko:
– Arcanum, Budapešť,
– Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapešť,
– MONGUZ Információtechnológiai Kft, Segedín,
– MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Kisebbségkutató Intézet, Budapešť,
– Országgyűlési Könyvtár, Budapešť,
– OSZK, Budapešť

Rumunsko:
– Erdélyi Magyar Adatbank, Cluj-Napoca

Srbsko:
– Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta

Úvodnú prednášku mal Nándor Bárdi.

Dátum2013-03-27
OddelenieMagyarságkutatás