Konferencia o digitálnych knižniciach – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Konferencia o digitálnych knižniciach

Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín a Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri zorganizovali dňa 23. apríla 2013 v rámci projektu BiblioNet odbornú konferenciu o digitálnych knižniciach.
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce profesorka maďarského jazyka a literatúry Zsuzsanna Szívósné Vásárhelyi prednášala o čítaní, o porozumení textu a o aplikáciách zameraných na rozvoj porozumenia textu. Od Zsuzsanna Bereck sme si mohli vypočuť prednášku o bibliografickom spracovaní maďarsky písanej tlače na Slovensku, ako aj o digitalizačnom projekte Slovenskej národnej knižnice. Historik Attila Nagy predstavil činnosť dunajskostredského dátového archívu Benedeka Csaplára a vyzdvihol úlohu digitalizácie vo výskume miestnych dejín. László Konkoly hovoril o možnostiach využitia Databázy Maďarov na Slovensku na oboch stranách hraníc.
Na konci stretnutia odznela výzva na účasť v online vedomostnej súťaži “Na oboch brehoch Dunaja”, ktorá sa začína 2. mája 2013. na webovej stránke Župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestoru v Győri, na portáli KITUD.

Dátum2013-04-23
OddelenieBibliotheca Hungarica