Prezentácia knihy: Názvy miest, miesta názvov (Ed. Örs Orosz) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
Gyáni Gábor (töténész) méltatja a könyvet

Prezentácia knihy: Názvy miest, miesta názvov (Ed. Örs Orosz)

Gábor Gyáni  (historik, Maďarsko) a Ildikó  Vančo Kremmer (jazykovedkyňa, Slovensko) predstavili na pôde Maďarskej akadémie vied (MTA) publikáciu Fórum inštitútu pre výskum menšín Názvy miest, miesta názvov, ktorú redigoval Örs Orosz. Autormi publikácie sú Ákos Horony (právnik), Örs Orosz (geograf), Zoltán Szalay (právnik). Na vypracovaní rukopisu zväzku sa spolupodieľali: Attila Simon (historik) a Árpád Popély (historik).

Štvorjazyčná, bohato ilustrovaná publikácia Názvy miest predstavuje používanie jazyka na verejnosti od roku 1918 až po súčasnosť v regióne obývanom Maďarmi na južnom Slovensku, ktorý bol po prvej svetovej vojne pričlenený k Československu. Nápisy na verejných priestranstvách, názvy ulíc, informačné tabule či oznamy spravidla odzrkadľujú podporu či zákaz používania väčšinového a menšinového jazyka úradmi a je z nich zrejmé, že nepostačuje ani veľkorysá zákonná úprava, ak je spoločenské prostredie nepriateľské alebo odmietavé.

Dátum2013-05-08 – 2013-05-08
Priestorové údajeBudapest, MTA székháza
OrganizátorMTA
OddelenieMagyarságkutatás