Ilona L. Juhász získala akademické ocenenie – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ilona L. Juhász získala akademické ocenenie

Etnografka Ilona L. Juhász, vedecká pracovníčka komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín získala významné ocenenie od Maďarskej akadémie vied (MTA). Cenu Jánosa Aranya za vynikajúci vedecký výkon jej odovzdal prezident Maďarskej akadémie vied József Pálinkás na 184. valnom zhromaždení MTA, na Fóre externých členov. Ilona L. Juhász je významnou predstaviteľkou maďarskej etnografie na Slovensku aj v medzinárodnom merítku. Je korešpondujúcou členkou Maďarskej etnografickej spoločnosti a členkou Snemu MTA. Jej výskumnícky prístup je holistický. Popri tradičných metódach etnografického výskumu využíva aj údaje a informácie z dobovej tlače a zo súčasných médií s nezvyčajnou dôkladnosťou a dôslednosťou.

Viac informácií na: MTA Arany János-díj

Dátum2013-05-08 – 2013-05-08
Priestorové údajeSídlo Maďarskej akadémie vied v Budapešti
OrganizátorMTA
OddelenieEtnológiai Központ