Menšinové kompetencie – Predstavenie sa Inštitútu Maďarskej akadémie vied pre menšiny v Šamoríne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Menšinové kompetencie – Predstavenie sa Inštitútu Maďarskej akadémie vied pre menšiny v Šamoríne

Inštitút Maďarskej akadémie vied pre menšiny zohráva významnú úlohu vo výskume a pomoci pre maďarské menšiny žijúce v zahraničí. Riaditeľ inštitútu Attila Papp Z. a jeho spolupracovníci predstavili výsledky a plány inštitútu do budúcnosti.

Prednášky:

– Nándor Bárdi: Pochybné tvrdenia v maďarskej etnopolitike
– Attila Papp Z.: Menšinové kompetencie
– Veronika Gayer: Formujúca sa menšinová inteligencia a otázka osvojenia si regionálnej úlohy (na základe dedičstva Ferenca Sziklayho a Jánosa Gömöryho)
– Zoltán Ilyés: Skúsenosti z výskumu v Podzoborí
– András Morauszki: Miesto Verejnej nadácie Illyésa v pomoci pre kultúrny inštitucionálny systém Maďarov na Slovensku

V prílohe pozri videonahrávky prednášok (v maďarčine).