BiblioNet: Spolupráca medzi knižnicami – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

BiblioNet: Spolupráca medzi knižnicami

Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a organizácia Komunitný priestor v Győri v spolupráci s Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne mali 26. marca 2013 tretie pracovné stretnutie v rámci projektu BiblioNet: Spolupráca medzi knižnicami. V rámci cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom na stretnutí usporiadanom vo Fórum inštitúte odzneli praktické rady pre knihovníkov o župnom programe Wiki dostupnom na portáli KITUD, ktorý spravuje župa Győr-Moson-Sopron. Ide o možnosti vytvárania, správy a spracovania elektronických dokumentov a nimi spojených služieb, respektíve o využití portálu KITUD na Slovensku.