Diskusia o strednodobých výskumných plánoch Fórum inštitútu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Diskusia o strednodobých výskumných plánoch Fórum inštitútu

Témou pracovného stretnutia konaného v Búči v dňoch 16–17. júla 2012, ktorého sa zúčastnili pracovníci  Fórum inštitútu pre výskum menšín boli: určenie výskumných priorít, zladenie práce jednotlivých oddelení, prediskutovanie strednodobého výskumného plánu inštitútu do 2018.

Program pracovného stretnutia:

16. júl 2012 (Pondelok)

09.00 Otvorenie (László Öllös)
09.10 Informácia o priebehu súčasných projektov a programov (Károly Tóth)
09.30 Správa vedúcich oddelení a koordinátorov programov o doterajšej činnosti (László Végh. József Liszka, Zsuzsanna Lampl, László Konkoly, Attila Simon, Milos Momko, Melinda Roncz, Károly Tóth, Myrtil Nagy)
11.00 Význam a úloha strednodobého plánovania v živote inštitútu – rozhovor (moderátor Károly Tóth)
12.30 Prestávka
14.00 Pracovný plán jednotlivých oddelení, koordinácia jednotlivých programov (László Gyurgyík, László Konkoly, Zsuzsanna Lampl, József Liszka, Milos Momko, László Öllös, Melinda Roncz, Attila Simon, Károly Tóth, Tamás Török, László Végh a ďalší)
19.00 Sumár, záver

17. júl 2012 (Utorok)

09.00 Zhrnutie informácií z predchádzajúceho dňa (László Öllös)
09.30 Predstavenie novej webovej stránky Fórum inštitútu pre výskum menšín a koncepcie Databázy Maďarov na Slovensku (László Konkoly)
11.00 Elektronické knihy, internetový obchod (Károly Tóth)
11.30 Praktické otázky a rady o webovej stránke – diskusia
14.00 Zhrnutie, záver

Dátum2012-07-16 – 2012-07-17
Priestorové údajeBúč
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
ÚčastníciPracovníci Fórum inštitútu pre výskum menšín
OddelenieBibliotheca Hungarica
Interetnické výskumy
Archív Maďarov na Slovensku
Výskumné centrum európskej etnológie
Oddelenie historického výskumu
Oddelenie sociologického a demografického výskumu