Határ-érték – Frontier Value – Záró konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Határ-érték – Frontier Value – Záró konferencia

A szlovák–magyar határmenti együttműködés keretében megvalósult program záró konferenciájára került sor Somorján, 2013. augusztus 27-én.

Előadások videón (Médiapartner: www.televizio.sk):

______________________________________________________________________

Lezárult a Határ-érték projektum

(HUSK/1001/2.5.2/0057)

A CESCI és a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet által a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával megvalósított, Határ-érték című projekt a záró konferenciájához érkezett.

Az 1999 óta a határtérségben megvalósított, legjobb gyakorlatokat feldolgozó és népszerűsítő projekt záró konferenciáját 2013. augusztus 27-én tartották Somorján (Šamorín). A megjelenteket Bárdos Gábor, a város polgármestere köszöntötte, és említést tett saját tapasztalataikról is, hiszen a város nemcsak a magyar, hanem az osztrák és a cseh határ menti térségekkel is együttműködik számos projektben.

A határ menti együttműködés szükségszerűségéről Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a korábban zárt határok megnyílása nem hozza magával automatikusan az együttműködést, mivel a régió lakosságának tudatában a határ sokáig megmarad. A határ menti programok éppen ezt a gátat segíthetnek megszüntetni. A projekt címe arra utal, hogy a korábban elzárt határtérségeknek is megvannak a maguk értékei, de a valódi értéket az jelentheti, ha az együttműködés által sikerül a határokat lebontani.

Jenei Gábor a magyar–szlovák program igazgatója, az irányító hatóság képviselője a jelenlegi program tapasztalatait foglalta össze előadásában. Megítélése szerint sikerült teljesíteni a 2006-os operatív program célkitűzéseit, mivel a források közel 1/3-át a fejletlenebb keleti régiók (Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyék) pályázói nyerték el. Ezáltal a program hozzájárult a regionális különbségek csökkentéséhez. A négy kiírással a teljes ERFA-keretet (165 millió eurót) lekötötték, a legnagyobb részt a helyi szereplők által leginkább előnyben részesített turisztikai tevékenységekre költve.

Ocskay Gyula (CESCI) mutatta be a projektet, annak céljait, aktivitásait és eredményeit. A pályázat legfőbb célja az volt, hogy az 1999 és 2012 között megvalósított magyar-szlovák projektekről készüljön egy adatbázis, és különböző vizsgálatok segítségével kerüljenek kiválasztásra azok a pályázatok, amelyek a leginkább példa értékűek. A kiválasztás alapját az jelentette, hogy az adott kezdeményezések mennyiben haladták meg a konkrét, projekt szintű együttműködések kereteit, illetve hogy mennyire érvényesültek bennük a hosszú távú, integrált, stratégiai szemléletmód elemei. A kiválasztott 10 projektet a decemberben megjelentetett, kétnyelvű Frontier Value Magazin és 4 projektfilm segítségével, a kapcsolódó ismereteket pedig egy tudásportállal népszerűsítik a partnerek.

A projekt bemutatása az egyik projektfilm lejátszásával ért véget.

A záró konferencia délutáni programjában egy kerekasztal-beszélgetés szerepelt, amelyen a projektmegvalósításban tapasztalatokat szerzett szereplők mondták el vidám és kellemetlen élményeiket a határ menti együttműködéssel kapcsolatban. A beszélgetés fő témáját azonban a magyar-szlovák program problémái és a jövőbeni lehetséges kiigazításai jelentették. Számos olyan javaslat fogalmazódott meg, amelyeket a most induló programozás során érdemes figyelembe venni. A projekt tehát nemcsak hosszabb távon, egy újfajta projektfejlesztési szemléletmód elterjesztése révén, hanem konkrét programozási javaslatokkal már a jelenben is hatást gyakorol a határon átnyúló együttműködésekre.

A Határ-érték projekt hivatalosan 2013. augusztus 31-én zárul, de a projektadatbázis építése és a legjobb gyakorlatok népszerűsítése tovább folytatódik, egyéb projektek keretében.

______________________________________________________________________

A budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (rövid nevén: a CESCI), valamint a szlovákiai Somorján működő Fórum Kisebbségkutató Intézet közös pályázatot valósított meg a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A Határ-érték elnevezésű, HUSK/1001/.2.5.2/0057 kódszámú projekt célja annak vizsgálata volt, hogy miként hasznosultak az 1999 óta a magyar–szlovák határtérségben felhasznált uniós források.

A partnerek olyan kezdeményezéseket kerestek az elmúlt 13 év terméséből, amelyek mintaként szolgálhatnak a következő, 2014–2020-as programozási időszakra. A kiválasztás alapja az volt, hogy a határ két oldaláról származó partnerek ne egyetlen pályázat idejére álljanak össze, hanem tervezzenek hosszú távon, keressenek közös stratégiai célokat, és több cikluson keresztül valósítsák meg ezeket a közös stratégiai célokat, együtt.

A legjobb kezdeményezések népszerűsítése céljából a partnerek adatbázist építettek, végigjárták a határtérséget, egy információs portált létesítettek és egy kétnyelvű nyomtatott magazin, valamint négy film segítségével a szélesebb (szakmai) közönséggel is megismertették a modell értékű projekteket.

A projekt záró konferenciájára 2013. augusztus 27-én Somorján került sor, ahol a konkrét projekten túlmenően szó volt a magyar–szlovák programok eddigi tapasztalatairól, az új programozási időszakra vonatkozó tervekről, elképzelésekről. Megszólaltak a jelenlegi program képviselői, az új program készítői, valamint a konkrét pályázatok megvalósítói, akik személyes tapasztalataikról is beszámoltak.

A konferencia keretében levetítésre került egy projektet bemutató rövidfilm is.

További részletek a projekt és a partnerek honlapján:

http://frontier-value.eu/

www.cesci-net.eu

www.foruminst.sk

______________________________________________________________________

Projekt „Frontier Value – Hraničná hodnota” bol realizovaný v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Realizátormi projektu boli Fórum inštitút pre výskum menšín so sídlom v Šamoríne a Inštitút cezhraničnej iniciatívy v strednej Európe (CESCI) so sídlom v Budapešti.

Cieľom projektu s kódom HUSK/1001/2.5.2/0057 bolo zmapovanie využívania finančných zdrojov z Európskej únie v maďarsko-slovenskej prihraničnej oblasti.

Partneri hľadali také iniciatívy, ktoré by počas uplynulých 13 rokov mohli slúžiť ako príklad pre nasledovné programovacie obdobie 2014 – 2020. Základom výberu bolo, aby partneri z oboch strán hraníc nespolupracovali len počas obdobia trvania jedného projektu, ale aby plánovali dlhodobo, aby spoločne hľadali strategické ciele a aby tieto uskutočnili spoločne v rámci viacerých cyklov.

S cieľom popularizácie najlepších iniciatív partneri vytvorili databázu, prešli prihraničnú oblasť, zriadili informačný portál a prostredníctvom dvojjazyčného tlačeného magazínu, ako aj štyroch filmov predstavili projekt aj širšej (odbornej) verejnosti .

Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila 27. augusta 2013 v Šamoríne, kde boli predstavené výsledky projektu, doterajšie skúsenosti s programom maďarsko-slovenskej spolupráce, plány a predstavy týkajúce sa nového programového obdobia.

Prednášali zástupcovia súčasného programu, autori nového programu, ako aj realizátori konkrétnych projektov, ktorí prezentovali aj svoje osobné skúsenosti.

V rámci konferencie bol premietaný aj krátky dokumentárny film o projekte.

Ďalšie informácie o projekte a partneroch sú umiestnené na stránkach:

http://frontier-value.eu/

www.cesci-net.eu

www.foruminst.sk

______________________________________________________________________

Meghívó

FRONTIER VALUE – HATÁR-ÉRTÉK
HATÁRMENTI FEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓS PROGRAM

ZÁRÓ KONFERENCIA

Helyszín: Somorja, Park utca 4
2013. augusztus 27. kedd, 9.00–15.00 óra

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

——

A magyar–szlovák együttműködési program tanulságai.
Mitől jó egy határon átnyúló projektum?
Mi várható 2014 után?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Határ-érték projektum záró konferenciáján Somorján. Jelen lesznek a minta értékű kezdeményezések, az irányító hatóság képviselői, valamint a 2014–2020-as magyar–szlovák operációs program készítői.

——

09.00 Regisztáció
10.00 Megnyitó

 • Bárdos Gábor – Somorja város polgármestere

10.15 Bevezető előadások

11.00 A magyar–szlovák program értékelése – az ebben a ciklusban elért eredmények bemutatása

 • Jenei Gábor: Az elmúlt időszak támogatásainak összegzése és értékelése – programirányító (Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Magyarország)
 • Ocskay Gyula: A Frontier Value projektum eredményeinek bemutatása – projektmenedzser (a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata – CESCI, Magyarország)

12.00 Ebéd

13.00–14.30 Tapasztalatok és tanulságok a pályázók szemszögéből – kerekasztal-beszélgetés

 • Milyen tanulságai vannak a magyar–szlovák programnak?
 • Mitől jó egy határon átnyúló projektum?
 • Hogyan lehetne hatékonyabb és motiválóbb a rendszer? 

Programok bemutatása:

 • Környey Balázs, és Lorschy András, Happy Bike Kft.
 • Wollent József, Ipoly Unió
 • Tuba Lajos, Somorjai Régiófejlesztési Központ
 • Kulcsár Mária, Fórum Információs Központ

Résztvevők: a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 pályázói Magyarországról és Szlovákiából.

A konferencia nyelve: szlovák és magyar.

_____________________________________________

 

Pozvánka

FRONTIER VALUE – HRANIČNÁ HODNOTA

CEZHRANIČNÝ ROZVOJOVÝ INFORMAČNÝ PROGRAM

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

Miesto: Šamorín, Parková 4
27. augusta 2013, utorok, od 9.00 do 15.00 hod

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín

Skúsenosti programu maďarsko-slovenskej spolupráce.
Aký je dobrý cezhraničný projekt ?
Čo môžeme očakávať od roku 2014?
Na tieto otázky hľadá odpovede záverečná konferencia projektu
„Cezhraničná hodnota“ v Šamoríne.
Pozvaní sú manažéri úspešných projektov, zástupcovia riadiaceho orgánu programu a odborníci zapojení do vypracovania Operačného Programu Maďarsko – Slovenská republika na programové obdobie 2014 – 2020.

 

09.00 Registrácia

10.00 Privítanie účastníkov

 • Gábor Bárdos – primátor mesta Šamorín

10.15 Úvodné prednášky

 • Károly Tóth: Dôležitosť cezhraničnej spolupráce – Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, riaditeľ 

11.00 Výsledky Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

 • Gábor Jenei: Zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov uplynulého obdobia – Riadiaci orgán Programu medzinárodnej spolupráce – Národná rozvojová agentúra Maďarska, programový manažér
 • Gyula Ocskay: Prezentácia výsledkov projektu „Frontier Value” – projektový manažér (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata – CESCI, Budapest)

12.00 Obed

13.00–14.30 Diskusia: skúsenosti a odporúčania žiadateľov

 • Aké sú poučenia programu maďarsko-slovenskej spolupráce? 
 • Kedy je úspešný cezhraničný projekt? 
 • Ako by mohol byť systém efektívnejší a viac motivačný?

Prezentácia programov:

 • Környey Balázs, és Lorschy András, Happy Bike Kft.
 • József Wollent, Ipeľská únia
 • Tuba Lajos, RRA, Šamorín
 • Mária Kulcsárová, Fórum informačné centrum

Účastníci: manažéri úspešných projektov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Konferencia bude dvojjazyčná.

 

Dátum2013-08-27 – 2013-08-27
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
RészlegMagyarságkutatás

  Kapcsolódó bejegyzések

  Konferencia az Etnológiai Központban
  A Bibliotheca Hungaricáról Kassán
  Határ-érték (Frontier-value) – Nyitó konferencia