Szelterszi Társadalomtudományi Tábor – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szelterszi Társadalomtudományi Tábor

A székelyföldi Vargyas-völgyben (Szent Gellért Alapítvány menedékháza)  tizedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet részéről előadások hangzottak el a szlovákiai nyelvhasználatról, a kétnyelvűségi mozgalmakról, az intézet munkájáról, illetve a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala tevékenységéről. A 2013. augusztus 15–18. között megvalósult táborban Öllös László és Tóth Károly képviselte az intézetet, és tartott előadásokat, illetve könyvbemutatót.

 

A tábor programja:

Augusztus 15. csütörtök

13.00 – 15.00 Érkezés, sátorverés, fagyűjtés

Vita
15.00 Lőrincz D. József: Az erdélyi magyar társadalomtudomány
problémái, 2012

Beszámoló
16.30 Szabó Levente: Mit kezdjünk a világ első összehasonlító irodalomtudományi lapjával? Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (Kolozsvár,1877-1888) Acta Comparationis Litterarum Universarum története

Szabó A. Töhötöm: Kutatási témák és trendek a Közép-Európai antropológiában 1989 után.
17.45 Visszanézés

Milyen megfontolások működtek a hetvenes-nyolcvanas évek erdélyi magyar társadalomtudományi gondolkodásában? Hogyan láttuk akkor és most? Beszélgetés: Aradi József, Bárdi Nándor, Tánczos Vilmos
19.00 Vacsora

20.15 Könyvbemutató, vita

Hermann Gusztáv Mihály: Kritikák a Székely tankönyvről

Gidó Csaba: Vasszekér és mozdonygőz (Róth András)

Újraolvasott Pezsgő – díjasok (Balázs Imre József)

Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát panel vizsgálatai alapján – Veres Valér, Papp Z. Attila, Geambaşu Réka, Kiss Dénes, Kiss Zita (Kiss Tamás, Bárdi Nándor)

Augusztus 16. péntek

9.00 Reggeli

Kutatási beszámoló
9. 30 Magyari Tivadar: Háztartás, életmód és mindennapi boldogulás
Borsos Emőke: Alternatív élelmiszerfogyasztás egy erdélyi kisvárosban
Deák Attila: Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás
Gábora Attila: A Székely Gyümölcs

Társadalmi akciók – erdélyi tapasztalatok: mennyiben szervesülnek a kisebbségi közéletben?
11.00 Iskolák veszélyben (Kapitány Balázs)
Igen tessék (Bethlendi András)
CEMO (Szigeti Enikő)
LAM Alapítvány (Klárik Attila)
Merkur – Góbé termékek (Dávid Balázs)
Kétnyelvű Dél (Orosz Örs) (egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt, Öllös László és Tóth Károly helyettesítette)
Digitalizálás Erdélyben (Györgyjakab Izabella)
13. 00 Ebéd

15.00 Intézményépítés
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (Tokár Géza) (betegség miatt nem vett részt, Öllös László és Tóth Károly helyettesítette)

Emlékezetpolitika, Kassa-narratívák, kassaiság az Európa Kulturális
Fővárosa projekt tükrében (Gayer Veronika)

Vívódásaim az autonómiával (Salat Levente)

Kutatási beszámoló és kéziratvita
16.30 Toró Tibor: Romániai magyar politikai nyilvánosság alakulása.
Külső és belső kihívások. (Bárdi Nándor, Papp Z. Attila, Gagyi József)
Székely István Gergő: Political Fragmentation, Competition and
Cooperation within the Hungarian National Minorities of Romania,
Serbia and Slovakia (Kiss Tamás, Csergő Zsuzsa, Öllös László)

Kutatási beszámoló
17.30 Gidó Csaba – Nagy Botond: Székelyföldi fejlesztési tervek és gazdasági,
vállalkozásszervezési folyamatok a XIX-XX. század fordulóján

Kulcsár Beáta: Legenda és valóság – Vaiszlovich Emil (egy nagyváradi szállodás) életútja (1867-1944)

Tóth-Bartos András – Novák Zoltán – Kelemen Kálmán: Kovászna
megye létrejötte és modernizációja a hetvenes években

Pásztor Gyöngyi: A lakóhelyi szegregáció mintázatai Kolozsváron.

Gagyi József: Kérdések az erdélyi városok modernizációs és kulturális
szétfejlődéséről
19. 20 Vacsora

20. 20 Könyvbemutató, vita

György Péter: Állatkert Kolozsváron – képzelt Erdély
(Szerbhorváth György, Bárdi Nándor)

Székelyföld 2013 július – Márton Áron konferencia (Lázár Csilla)

Magyar Kisebbség 2013/1 – Állambiztonság és unitárius egyház
(Székely István)

László Márton – Novák Zoltán: A szabadság terhe. Marosvásárhely
1990 (Gagyi József, Salat Levente)
Augusztus 17. szombat

9.00 Reggeli

Kutatás közben
9. 30 Péter László: Foci és társadalmi konfliktusok Romániában (Hadas Miklós)
Fosztó László: MigRom 12 nemzetközi roma migráció kutatás első eredményei
Papp Z. Attila – Csata Zsombor: Aranymetszés 2013. PhD hallgatók a
Kárpát-medencében (Horvát István, Magyari Tivadar)
Érdekérvényesítés más-más környezetben
11.00 Sárándi Tamás: Álláskeresők érveinek tipológiája és az eredmények
1940-1941-ben Észak Erdélyben

Hermann Gabriella: Az Amerikai Erdélyi Szövetség létrejötte és
működése.

Oláh Sándor: Egy „demokratikus magatartású pap” az ügynökhálózatban
(Stefano Bottoni, Pál János)

Stefano Bottoni: Mikó Imre: egy politikai pozíció restaurálásának módjai
1948 után
13.00 Ebéd

15.00 Intézményépítés: stratégiák és tapasztalatok
Zabán Márta – T. Szabó Levente: Az egyetemtörténet mint a
tudományos tudás társadalomtörténete. A kolozsvári Bölcsészkar példája (1872-1892)

Teleki Téka – Lázok Klára

Bukaresti tapasztalatok az Egyházügyi Hivatalban és a
Nemzeti Levéltárban – Nagy Mihály Zoltán

Egy fél év tapasztalatai a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben
(Kósa András László)

Miben lehet együtt vizsgálni a kisebbségi magyar közösségeket és hol fontosak a regionális szempontok?

16.45 A Fórum Kisebbségkutató Intézet aktuális projektjei (Öllös László,
Tóth Károly)

A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, mint a romániai kisebbségi
és a romániai magyar kutatási programok kezdeményezője
(Horváth István)

Egy fél év tapasztalatai az MTA TK Kisebbségkutató Intézetében
(Papp. Z. Attila)
Módszer
18.00 Lőrincz D. József: A népszolgálat kutatásának egy lehetséges
politikatudományi kerete.

Bárdi Nándor: A Tömegkommunikációs Kutatóközpont vizsgálatai a
nemzettudatról, hazafiságról és a kisebbségi kérdés megítéléséről
1968-1989

18.50. Vacsora

19.45. Filmvetítés

Riksaláz (Somogyi Gergő – Horváth Balázs filmje)
Könyvbemutató

A somorjai Fórum Intézet új kiadványai
Augusztus 18. vasárnap

9.00 Reggeli
Vidékfejlesztés vita 
9.30 Szabó A. Töhötöm: Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség
és integráció egy erdélyi kistérségben.

Csák László – Kiss Dénes: A mezőgazdasági tevékenység és a
területhasználat dinamikája Hargita megyében

(Gagyi József, Oláh Sándor, Sólyom Andrea, Kuczi Tibor)
11.00 Könyvbemutató
T. Szabó Levente – Zabán Márta (szerk.),
Dokumentumok a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar történetéhez (1872–1892),
Bárdi Nándor: Otthon és haza (Aradi József)
Magyar Kisebbség 2013/2. szám
Pro Minoritate
12.00 Ebéd, kiértékelés

Dátum2013-08-15 – 2013-08-18
HelymutatóSzeltersz, Románia
RendezőMTA Kisebbségkutató Intézet
TársrendezőJakabffy Alapítvány, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, Kvantum Research, Hargita Megyei Kulturális Központ
RésztvevőkÖllös László, Tóth Károly
ElőadásÖllös László, Tóth Károly
RészlegMagyarságkutatás