Spoločenskovedný tábor vo Vârghişului (Rumunsko) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Spoločenskovedný tábor vo Vârghişului (Rumunsko)

V malebnom prostredí transylvánskeho Vârghişului (Rumunsko) bol v turistickej chate Nadácie Sv. Gerarda usporiadaný už desiaty ročník letného stretnutia maďarských sociológov, etnológov, historikov, politológov, literárnych historikov, univerzitných študentov a profesorov. Za Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne v tábore odzneli prednášky o používaní jazyka národnostných menšín na Slovensku, o hnutiach pre zdvojjazyčnenie južného Slovenska, o činnosti inštitútu ako aj Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, spojené s výstavou publikácií. Fórum inštitút v tábore v dňoch 15–18. august 2013 zastúpili prezident László Öllös a riaditeľ Károly Tóth.

 

Dátum2013-08-15 – 2013-08-18
Priestorové údajeVârghişului (Rumunsko)
OrganizátorInštitút pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied
SpoluorganizátorNadácia Jakabffy Alapítvány, Inštitút pre výskum menšín v Cluj Napoca, Kvantum Research, Kultúrne centrum župy Harghita (Rumunsko)
ÚčastníciLászló Öllös, Károly Tóth
PrednáškaLászló Öllös, Károly Tóth
OddelenieMagyarságkutatás