Frontier-value – Otváracia konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Frontier-value – Otváracia konferencia

Central European Service for Crossboarder Initiatives (CESCI) so sídlom v Budapešti a Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne začali implementáciu projektu Frontier-value v rámci programu Cezhraničná spolupráca Slovensko–Maďarsko (HUSK CBC) 2007–2013. Cieľom projektu v hodnote viac ako 100 000 Eur je urobiť sumár trvalo udržateľných výsledkov, ktoré sa dosiahli od roku 1999 v rámci programu. Tieto výsledky sú zverejnené formou dokumentárnych filmov, internetovej stránky o dobrej praxi a pravidelne vychádzajúci metodický časopis.
Projekt umožňuje zverejniť užitočné poznatky zo skúseností z uplynulých 13 rokov.

Otváracia konferencia sa konala 29. júna 2012 v Ostrihome, v Centre Svätého Adalberta. Projekt ako prvý predstavil Károly Tóth, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín. Imre Csalagovits, bývalý výkonný riaditeľ programu prostredníctvom videonahrávky pripomenul začiatky programu v roku 1999, v ktorej zdôraznil, že tento program priniesol v tom čase skutočne inovatívne riešenia a vďaka jeho realizácii na vysokej úrovni Maďarsko získalo aj po roku 2006 pozíciu hlavného realizátora až piatich cezhraničných a jedného nadnárodného programu.
O súčasnosti programu slovensko–maďarskej cezhraničnej spolupráce hovoril Ferenc Márkus, vedúci spoločného sekretariátu. Potvrdil názor Imreho Csalagovitsa, podľa ktorého program v uplynulom období veľa stráca na inovatívnosti. Pritom upozornil, že tento program je prvým maďarským CBC-programom, kde bol úspešne zavedený elektronický systém uchádzania a existujú všetky podmienky toho, aby sa vďaka novým riešeniam program opäť stal inovatínym.
Ďalší účastníci zhrnuli skúsenosti s vypísaním a realizáciou maďarsko–slovenských tendrov o spolupráci. Lajos Tuba, riaditeľ šamorínskej Regionálnej rozvojovej agentúry prezradil, ako sa vyvinul z nápadu veslárskeho výletu na Dunaji regionálny integrovaný projekt po realizácii niekoľkých úspešných projektov.
Sarolta Jenei, projektová manažérka RRA Južný región Štúrovo hovorila o konkrétnych problémoch vznikajúcich v priebehu realizácie projektov a navrhla riešenia na administratívne prekážky.
Záverečnú prednášku konferencie mal Gyula Ocskay o prijatých návrhoch týkajúcich sa kohéznej politiky a o očakávaných zmenách v prihraničných programoch a súvisiacich opatreniach.

V diskusii odzneli otázky a pripomienky  ohľadne prebiehajúcich projektov a jeden z účastníkov navrhol, aby sa v budúcnosti viac venovalo aj neúspešným projektom z minulosti, aby sa dalo poukázať na nedostatky súčasne bežiacich programov.

Realizácia projektu pokračuje zostavením databázy a rozposlaním dotazníka pre projektových vedúcich.

Dátum2012-06-29
Priestorové údajeOStrihom/Esztergom (Szent Adalbert Központ, Szent István tér 10.).
OrganizátorCentral European Service for Crossboarder Initiatives (CESCI)
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieFórum centrum pre regionálny rozvoj