O menšinách v Čechách – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

O menšinách v Čechách

Za organizácie Združenia Poliakov v Čechách sa v Českom Těšíne, 30. júna 2012 konala medzinárodná konferencia s názvom „Právne postavenie národnostných menšín v Strednej Európe včera a dnes, teória a prax”.
O Maďaroch a o situácii menšín na Slovensku odzneli dve prednášky. Prvú mal geograf Örs Orosz, výskumný pracovník Fórum inštitútu o úsilí pre zdvojjazyčnenie dopravných tabúľ na cestách a na železničných staniciach. Predstavil aj výstavu venovanú písomným a vecným pamiatkam dvojjazyčnosti na Južnom Slovensku od prvej Československej republiky až po nedávnu minulosť. Premietol aj krátky film o akciách občianskej iniciatívy za Dvojjazyčné Južné Slovensko.

Druhá prednáška politológa Lászlóa Öllösa, prezidenta Fórum inštitútu bola venovaná ústavným možnostiam národného zmierenia medzi Maďarmi a Slovákmi. Načrtol možnosti, ktoré otvára nové storočie pre zdynamizovanie tohto procesu.

Na konferencie ďalej odzneli prednášky pedagógov poľských a českých univerzít, ako aj zástupcov poľských menšín žijúcich v susedných krajinách s Poľskom, a tiež iných národností žijúcich v Poľsku o problematike medzinárodnej a domácej legislatívy týkajúcej sa postavenia menšín.

Dátum2012-06-30
Priestorové údajeČeský Těšín
OrganizátorZdruženie Poliakov v Čechách
ÚčastníciÖrs Orosz, László Öllös
PrednáškaÖrs Orosz: Iniciatívy pre zdvojjazyčnenie dopravných tabúľ na cestách a na železničných staniciach na Južnom Slovensku;
OddelenieFórum informačné centrum