A 20. századi kisebbségpolitika alternatívái és zsákutcái – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A 20. századi kisebbségpolitika alternatívái és zsákutcái

A Visegrádi Alap támogatásával cseh, szlovák, lengyel és magyar történészek részvételével megvalósult Esterházy János élete és politikai szerepe a levéltári és sajtóforrások tükrében c. projektum zárókonferenciájára került sor 2013. szeptember 6-án.

Előadások videón – Médiapartner

Gmail

 

Simon Attila megnyitója

Oborni Teréz (tudományos titkár, MTA BTK TTI)

PhDr. Edita Ivaničková CSc. (igazgatóhelyettes, az SZTA Történettudományi Intézete – zástupkyňa riaditeľa HÚ SAV)

Öllös László (elnök, Fórum Intézet): Történelmi önellentmondások

Štefan Šutaj (J. P. Šafárik Egyetem, Kassa): Esterházy János – az eltérő magyar-szlovák történelemfelfogás szimbóluma

Arkadiusz Adamczyk (Jan Kochanoski Egyetem, Piotrków Trybunalski, Lengyelország): Ki volt Esterházy János – magyar, szlovák, lengyel vagy európai?

Az első rész vitája

Szarka László (MTA BTK): Kisebbségi pozíciók az 1930-as évek szlovák autonomizmusa és magyarországi revizionizmusa között

Andrej Tóth (Sziléziai Egyetem, Opava): Esterházy szerepe a két háború közti Csehszlovákia politikai színpadán

Janek István (MTA BTK): Esterházy János közvetítő tevékenysége a szlovák és a magyar kormány között 1939–1944

A konferencia második vitája

Simon Attila (FKI): Kísérlet a Magyar Párt elnökének leváltására 1944 végén

Bukovszky LászlóEsterházy János az Állambiztonsági iratok tükrében

Molnár Imre (Magyarország Külügyminisztériuma): A családtagok Esterházy János kiszabadulása érdekében tett hazai és külföldi erőfeszítései az Esterházy-Mycielski családi források alapján

Miroslav Michela (az SZTA Történettudományi Intézete): Esterházy János a történészek és a nyilvánosság szemében az 1989 utáni Szlovákiában

A konferencia záróvitája

_________________________________________________________________

További információk: www.liprest.eu

Program (letölthető, PDF)

meg_pozv_invit_closureconference_03

Támogató:Visegrad

______________________________________________________________________

Meghívó

A 20. századi kisebbségpolitika alternatívái és zsákutcái

 Szempontok Esterházy János pályájának értékeléséhez

A Visegrádi Alap támogatásával megvalósult

Esterházy János élete és politikai szerepe a levéltári és sajtóforrások tükrében

c. projektum záró konferenciája

 Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Park utca 4.

2013. szeptember 6.

 

10.00–10.30

Bevezető előadás:        

 • Oborni Teréz (tudományos titkár, MTA BTK TTI)
 • PhDr. Edita Ivaničková CSc. (igazgatóhelyettes, az SZTA Történettudományi Intézete)
 • Öllös László (elnök, Fórum Intézet): Történelmi önellentmondások

10.30–11.25 

Moderátor: Szarka László

 • Štefan Šutaj (J. P. Šafárik Egyetem, Kassa): Esterházy János – az eltérő magyar-szlovák történelemfelfogás szimbóluma
 • Arkadiusz Adamczyk (Jan Kochanoski Egyetem, Piotrków Trybunalski, Lengyelország): Ki volt Esterházy János – magyar, szlovák, lengyel vagy európai?

Vita

11.25–11.40  Szünet

11.40–12.40 

Moderátor: Simon Attila

 • Szarka László (MTA BTK): Kisebbségi pozíciók az 1930-as évek szlovák autonomizmusa és magyarországi revizionizmusa között
 • Andrej Tóth (Sziléziai Egyetem, Opava): Esterházy szerepe a két háború közti Csehszlovákia politikai színpadán
 • Janek István (MTA BTK): Esterházy János közvetítő tevékenysége a szlovák és a magyar kormány között 1939–1944

Vita

12.40–13.40    Ebédszünet

13.40–15.45   

Moderátor: Popély Árpád

 • Martin Hetényi (Konstantin Egyetem, Nyitra): Esterházy János a Magyar Párt élén (1938–1945)
 • Simon Attila (FKI): Kísérlet a Magyar Párt elnökének leváltására 1944 végén
 • Bukovszky László: Esterházy János az Állambiztonsági iratok tükrében
 • Molnár Imre (Magyarország Külügyminisztériuma): A családtagok Esterházy János kiszabadulása érdekében tett hazai és külföldi erőfeszítései az Esterházy-Mycielski családi források alapján
 • Miroslav Michela (az SZTA Történettudományi Intézete): Esterházy János a történészek és a nyilvánosság szemében az 1989 utáni Szlovákiában

Vita

15.45–16.00    Zárszó: Szarka László

A konferencia nyelve: szlovák és magyar (szimultán tolmácsolás).

 

______________________________________________________________________

Pozvánka

Alternatívy a slepé uličky menšinovej politiky v 20. storočí

Aspekty k hodnoteniu politiky Jánosa Esterházyho

Záverečná konferencia k projektu „Život a politické dielo Jánosa Esterházyho

v zrkadle archívnych a tlačových prameňov”, podporovaného Vyšehradskou nadáciou

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.

6. septembra 2013

10.00 – 10.30     

Úvodné prednášky:

 • Teréz Oborni (vedecká tajomníčka, Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied)
 • PhDr. Edita Ivaničková CSc. (zástupkyňa riaditeľa HÚ SAV)
 • László Öllös (prezident, Fórum inštitút)

 10.30 – 11.25 

Moderátor: László Szarka

 • Štefan Šutaj (Univerzita P. J. Šafárika, Košice): János Esterházy – symbol rozdielneho slovensko-maďarského pohľadu na dejiny
 • Arkadiusz Adamczyk (Univerzita Jana Kochanoského, Piotrków Trybunalski, Poľsko): János Esterházy – Maďar, Slovák, Poliak alebo Európan?

Diskusia

11.25 – 11.40  Prestávka

11.40 – 12.40

Moderátor: Attila Simon

 • László Szarka (Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Budapešť): Menšinové pozície medzi slovenským autonomizmom a maďarským revizionizmom
 • Andrej Tóth (Sliezska univerzita v Opave): K role Esterházyho na politickej scéne v medzivojnovom Československu
 • István Janek (Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Budapešť): Sprostredkovateľská činnosť Esterházyho medzi maďarskou a slovenskou vládou v rokoch 1939 – 1944

Diskusia

12.40 – 13.40  Obedňajšia prestávka

13.40 – 15.45

Moderátor: Árpád Popély

 • Martin Hetényi (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra): János Esterházy na čele Maďarskej strany (1938 – 1945)
 • Attila Simon (Fórum inštitút, Šamorín): Pokus o odstránenie Jánosa Esterházyho z čela Maďarskej strany na konci roka 1944
 • László BukovszkyEsterházy v zrkadle prameňov štátnej bezpečnosti
 • Imre Molnár (Ministerstvo zahraničných vecí, Budapešť): Pokusy rodinných príslušníkov na vyslobodenie Esterházyho (na základe rodinných prameňov)
 • Miroslav Michela (Historický ústav SAV, Bratislava): Historici a verejné reprezentácie Jánosa Esterházyho na Slovensku po roku 1989

Diskusia

15.45 – 16.00  Záverečné slovo: László Szarka

Rokovacím jazykom konferencie je maďarčina a slovenčina, so simultánnym tlmočením.

______________________________________________________________________

Invitation

Alternatives and dead ends of the minority policy in the 20th century

Aspects to evaluation of the policy of János Esterházy

Closure conference of the project „Life and political role of János Esterházy in archival and press sources” supported by the Visegrad Fund

 Forum Minority Research Institute, Šamorín, Parková 4.

6 September, 2013

10.00 – 10.30

Opening:       

 • Teréz Oborni (Scientific Secretary, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)
 • PhDr. Edita Ivaničková CSc. (Vice-Director. Institute of History of SAS)
 • László Öllös (President, Forum Institute)

10.30 – 11.25 

Moderator: László Szarka

 • Štefan Šutaj (University of P. J. Šafárik, Košice): János Esterházy – symbol of different Hungarian – Slovak perspective on history
 • Arkadiusz Adamczyk (University of Jan Kochanoski, Piotrków Trybunalski, Poland): János Esterházy – a Hungarian, Slovak, Polish or European?

Discussion

11.25 – 11.40  Coffee Break

11.40 – 12.40

Moderator: Attila Simon

 • László Szarka (Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences): Minority positions between the autonomism of Slovakia and the revisionism of Hungary in the 1930s
 • Andrej Tóth (Silesian University in Opava): The role of Esterházy on the political scene of Czechoslovakia between the two world wars
 • István Janek (Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences): Mediation activities of Esterházy between the governments of Hungary and Slovakia in the years 1939–1944

Discussion

12.40 – 13.40  Lunch Break

13.40 – 15.45

Moderator: Árpád Popély

 • Martin Hetényi (Constantine the Philosopher University in Nitra): János Esterházy as head of the Hungarian Party (1938–1945)
 • Attila Simon (Forum Institute, Šamorín): Attempts to remove János Esterházy from the position of the Hungarian Party leader in the end of 1944
 • László Bukovszky: Esterházy in the light of State Security sources
 • Imre Molnár (Ministry of Foreign Affairs, Budapest): Attempts of the family members to rescue Esterházy (based on family sources)
 • Miroslav Michela (Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava): Historians and public representations of János Estreházy in Slovakia after 1989

Discussion

15.45 – 16.00  Closing RemarksLászló Szarka

The working language of the conference is Hungarian and Slovak, with simultaneous interpretation.

Dátum2013-09-06 – 2013-09-06
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
RészlegMagyarságkutatás