Alternatívy a slepé uličky menšinovej politiky v 20. storočí – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Alternatívy a slepé uličky menšinovej politiky v 20. storočí

Záverečná konferencia projektu „Život a politické dielo Jánosa Esterházyho v zrkadle archívnych a tlačových prameňov”, podporovaného Vyšehradskou nadáciou za účasti českých, slovenských, poľských a maďarských historikov.

Pozvánka

Alternatívy a slepé uličky menšinovej politiky v 20. storočí

Aspekty k hodnoteniu politiky Jánosa Esterházyho

Záverečná konferencia k projektu „Život a politické dielo Jánosa Esterházyho

v zrkadle archívnych a tlačových prameňov”, podporovaného Vyšehradskou nadáciou

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.

6. septembra 2013

10.00 – 10.15 

Otvorenie:     

 • László Öllös (prezident, Fórum inštitút)
 • Teréz Oborni (vedecká tajomníčka, Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied)

 10.15 – 11.05 

Moderátor: László Szarka

 • Štefan Šutaj (Univerzita P. J. Šafárika, Košice): János Esterházy – symbol rozdielneho slovensko-maďarského pohľadu na dejiny
 • Arkadiusz Adamczyk (Univerzita Jana Kochanoského, Piotrków Trybunalski, Poľsko): János Esterházy – Maďar, Slovák, Poliak alebo Európan?

Diskusia

11.05 – 11.20  Prestávka

11.20 – 12.40

Moderátor: Attila Simon

 • László Szarka (Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Budapešť): Menšinové pozície medzi slovenským autonomizmom a maďarským revizionizmom
 • Andrej Tóth (Sliezska univerzita v Opave): K role Esterházyho na politickej scéne v medzivojnovom Československu
 • István Janek (Výskumné centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Budapešť): Sprostredkovateľská činnosť Esterházyho medzi maďarskou a slovenskou vládou v rokoch 1939 – 1944

Diskusia

12.40 – 13.40  Obedňajšia prestávka

13.40 – 15.45

Moderátor: Árpád Popély

 • Martin Hetényi (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra): János Esterházy na čele Maďarskej strany (1938 – 1945)
 • Attila Simon (Fórum inštitút, Šamorín): Pokus o odstránenie Jánosa Esterházyho z čela Maďarskej strany na konci roka 1944
 • László Bukovszky: Esterházy v zrkadle prameňov z Ústredne štátnej bezpečnosti
 • Imre Molnár (Ministerstvo zahraničných vecí, Budapešť): Pokusy rodinných príslušníkov na vyslobodenie Esterházyho (na základe rodinných prameňov)
 • Miroslav Michela (Historický ústav SAV, Bratislava): Historici a verejné reprezentácie Jánosa Esterházyho na Slovensku po roku 1989

Diskusia

15.45 – 16.00  Záverečné slovo: László Szarka

Rokovacím jazykom konferencie je maďarčina a slovenčina, so simultánnym tlmočením.

 

Dátum2013-09-06 – 2013-09-06
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
OddelenieMagyarságkutatás