V. Konferencia pre zachovanie hodnôt

Ľudovoumelecká spoločnosť župy Komárom-Ostrihom  (Maďarsko) usporiadala v novembri 2013 konferenciu o tradičných remeslách komárňanského regiónu už piatykrát. Podujatie bolo tento rok venované rybárstvu a konalo sa v Múzeu Györgya Klapku v Južnom Komárne. Jednou zo...
Čítaj ďalej