V. Konferencia pre zachovanie hodnôt – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

V. Konferencia pre zachovanie hodnôt

Ľudovoumelecká spoločnosť župy Komárom-Ostrihom  (Maďarsko) usporiadala v novembri 2013 konferenciu o tradičných remeslách komárňanského regiónu už piatykrát. Podujatie bolo tento rok venované rybárstvu a konalo sa v Múzeu Györgya Klapku v Južnom Komárne. Jednou zo sprievodných akcií konferencie bola výstava s názvom „Mert nékünk tettek ki víg halásznapokat…”, ktorú otvorili 15. novembra 2013. Otvárací príhovor mal József Liszka, riaditeľ Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín v Komárne. Na druhý deň sa konala samotná konferencia s názvom „Rybári, siete… rybárske remeslo“, v rámci ktorej József Liszka vystúpil s prednáškou o dejinách tradičného rybárstva na Žitnom ostrove a o jeho etnografických charakteristikách.

[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/11/15153236/Halaszok-meghivo_M01.pdf“]

Dátum2013-11-15 – 2013-11-16
Priestorové údajeKomárom (Maďarsko)
OrganizátorĽudovoumelecká spoločnosť župy Komárom-Ostrihom
SpoluorganizátorSamospráva mesta Komárom, Múzeum Györgya Klapku, Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
ÚčastníciJózsef Liszka
PrednáškaJózsef Liszka: O dejinách tradičného rybárstva na Žitnom ostrove a o jeho etnografických charakteristikách.
OddelenieEtnológiai Központ